UDSTILLING 2011 


                  
        Sammenligning                                Hvad betyder båndenes farver                                      Bedømmelsesforløb

   >> <<   >> <<   >> <<


Kvalitetsbedømmelse &  præmiegrader

EXCELLENT  
(fortrinlig)
 Tildeles en hund, som kommer meget tæt på den ideelle standard for racen, som fremvises i fortrinlig kondition, har et
 harmonisk, velafbalanceret temperament og er af høj klasse. Hundens fremragende racemæssige egenskaber tillader at ube-
 tydelige fejl kan ignoreres. Hunden skal have tydeligt kønspræg.
VERY GOOD  
(meget god)
 Tildeles en hund, som besidder sin races typiske træk, som har velafbalancerede proportioner og er i god kondition. 
 Mindre fejl kan tolereres, men ingen væsentlige anatomiske fejl. Denne præmiering kan kun gives til hunde af høj kvalitet.
GOOD 
(god)
 Tildeles en hund, som er racetypisk, men har tydelige fejl i forhold til racens standard.
SUFFICIENT  
(tilstrækkelig) 
 Tildeles en hund, som svarer tilstrækkeligt til racens standard dog uden at besidde de generelt ønskede egenskaber,
 eller hvis fysiske tilstand er mangelfuld.
CANNOT BE JUDGED (kan ikke bedømmes)  Betegner, at dommeren ikke kan afgøre, hvilken præmiegrad hunden fortjener.
DISQUALIFIED
(Diskvallificeret)
 Er en diskvalificerende betegnelse og gives til hunde, som har anatomiske, typologiske eller psykiske fejl.

Konkurrence 
bedømmelser

 Inden for hver klasse deltager hundene fra den bedste kvalitetsgruppe (Excellent) i konkurrencebedømmelser, hvor de bedste
 placeres som 1., 2., 3. og 4. vinder. 
 Hvis mere end 4 hunde har fået Excellent, placeres disse også, men de modtager intet bånd.

CK
(Champion kvalitet)

 Dommeren kan tildele CK (championkvalitet) til de hunde, hvis kvalitet han/hun finder høj nok. 
 Alle hunde, der har fået tildelt CK, går videre til Bedst i Køn klassen = BIK*
 CK uddeles i de respektive klasser som afslutning på disse.

Certifikat
(CAC)

 Dansk eksteriørchampionat: Tre certifikater samt 1. pr. ÅK på markprøve. Sidste Cert. må for alle racers vedkommende
 være opnået efter hunden er fyldt 24. mdr.
 Der kan uddeles Reserve-Certifikat - som i visse tilfælde kan træde i stedet for Certifikatet.
 "Certet", som det populært kaldes, uddeles ikke som tidligere i Brugsklassen, men nu i BIK 

CACIB

 Der kan uddeles CACIB, hvilket kan føre til et internationalt championat.
 Der kan tildeles Reserce-Cacib, som i visse tilfælde kan erstatte CABITét.

DKK
Udstillingsregler

  >>>

RETUR - luk siden via rødt kryds i højre side  - top !